TEXA dvokanalni i četvorokanalni osciloskopi namenjeni autoserviserima.

Pored izuzetnih karakteristika, odlikuje ih veliki broj mogućnosti za nadogradnju kao što su: simulacija signala, mogućnost merenja visokog napona, provera sabirnice, merenje pritisaka,...