Jedinstveni uređaj za dijagnostiku na daljinu primenjen na prikolice i poluprikolice.

Objedinjuje sve poznate prednosti koje pružaju FMS (Flight Management Systems) sistemi zaštite na daljinu, dodajući jedinstvenu mogućnost dijagnostike.