OBD LOG predstavlja minijaturni samostalni uređaj koji umogućava snimanje parametara i grešaka u vožnji, kao i njihovo naknadno čitanje i obradu na PC računaru.

Obzirom da radi po OBD2/EOBD standardima ograničen ja na dijagnostiku motornih računara (benzinskih i dizel) kod putničkog programa.

Predstavlja idealan uređaj za nalaženje skrivenih grešaka u vožnji.