Tehnički podaci

Rashladno sredstvo: R134a

Tip uređaja: Automatski

Namena: Kamioni i autobusi

Vakuum pumpa: 283L/min

Kompresor: 5/8Hp 22cc

Kapacitet boce: 35kg

Dodavanje ulja: Preko solenoidnog ventila

Dodavanje boje: Ručno

Posuda za ulje: 2x2000ml

Težina: 120kg

Baza podataka: Standardno

Štampač: Standardno