Tehnički podaci

Rashladno sredstvo: R134a

Tip uređaja: Automatski

Namena: Putnička i laka komercijalna vozila

Vakuum pumpa: 180L/min

Kompresor: 1/3Hp 14cc

Kapacitet boce: 20kg

Dodavanje ulja: Automatski

Dodavanje boje: Automatski

Posuda za ulje: 2x250ml

Težina: 90kg

Baza podataka: Standardno

Štampač: Opcija