Tehnički podaci

Rashladno sredstvo: R134a

Tip uređaja: Automatski

Namena: Putnička i laka komercijalna vozila

Vakuum pumpa: 70L/min

Kompresor: 1/4Hp 9cc

Kapacitet boce: 8kg

Dodavanje ulja: Preko solenoidnog ventila

Dodavanje boje: Ručno

Posuda za ulje: 2x250ml

Težina: 60kg

Baza podataka: Opcija

Štampač: Opcija