Tehnički podaci

Procesor:
CORTEX M3 STM32F103ZG 72 MHz, FLASH 1024 KBytes, SRAM 96 Kbytes

Eksterna SRAM memorija: 8 MBit - 512 KBytes x 16 bit
Interna PSRAM memoija: 128 MBit - 8 MBytes x 16 bit
Eksterna Flash NAND memorija: 132 MBit na 8 bit bus

Napajanje sa vozila:
NAVIGATOR TXB: 12 VDC

Spoljašnje napajanje:
NAVIGATOR TXB: 8 ÷ 16 V;

USB komunikacija: virtual RS232 via USB 2.0 Device
Bežična komunikacija: Bluetooth Class 1 (30 m)

Elektronski multiplekser: 2 načina, 13 samostalnih pozicija

Glavni konektor:
NAVIGATOR TXB: 16 pin CPC 16

Podržani protokoli:
• Trepćući kodovi
• K, L (sa strujnom zaštitom 100 mA), ISO9141-2, ISO14230
• CAN ISO11898, ISO11519-2
• SAE J1850 PWM
• SAE J1850 VPW

Konektor za napajanje: 4 pin power mini-din

Vizuelna upozorenja: 1 zelena LED, 1 crvena LED, 1 plava LED

12 V potrošnja: 0.25 A tipično

Radna temperatura: 0 ÷ 50 °C
Temperatura skladištenja: - 20 ÷ 60 °C
Relativna vlažnost: 10 ÷ 80 % nekondenzujuća

Dimenzije uređaja: 160x170x55 mm

Masa uređaja:
NAVIGATOR TXB: 1,1 kg

Standardi:
• Direktive: 1999/5/EC
• Bezbednost: EN 60950
• Elektromagnetna kompatibilnost:
EN 55022, EN 55024,EN 301 489-1
• Radio sistemi: EN 301 489-17, EN 300 328-2