S - SPECIJALISTIČKI SEMINARI

Detaljan prikaz različitih karakterističnih sistema na određenim vozilima. Kompletan opis sistema. Prikaz dijagnostičkih metoda i karakterističnih signala. Podešavanja sistema.

OPIS OBUKE:

Detaljan prikaz COMMON RAIL sistema firme SIEMENS. Podela sistema i principi rada. Prikaz elemenata sistema i karakterističnih signala. Detaljan prikaz COMMON RAIL pumpi i brizgaljki. Kodiranja i podešavanja sistema. Praktični primeri koriščćenja dijagnostičkih uređaja na sistemima.

SADRŽAJ OBUKE:

Osnovni principi rada COMMON RAIL sistema firme SIEMENS.

Istorijski razvoj.

Elementi sistema - davači i aktuatori. Karakteristični signali.

Pumpa visokog pritiska.

Brizgaljke - klasične i piezo tipa. Kodiranje brizgaljki - IMA kod. Način komandovanja brizgaljkama.

Osnovne funkcije sistema.

Najčešće neispravnosti.

Korišćenje komunikacijskih i mernih dijagnostičkih uređaja za utvrđivanje neispravnosti. Praktičan prikaz.