S - SPECIJALISTIČKI SEMINARI

Detaljan prikaz različitih karakterističnih sistema na određenim vozilima. Kompletan opis sistema. Prikaz dijagnostičkih metoda i karakterističnih signala. Podešavanja sistema.

OPIS OBUKE:

Detaljan prikaz sistema pumpa dizna kod vozila VAG grupacije. Elementi sistema. Magnetne i piezo brizgaljke. Merenje karakterističnih signala. Upotreba dijagnostičkog uređaja pri pronalaženju neispravnosti. Kodiranja i podešavanja sistema. Praktični primeri.

SADRŽAJ OBUKE:

Osnovni principi rada PUMPA DIZNA sistema firme BOSCH.

Istorijski razvoj.

Elementi sistema - davači i aktuatori. Karakteristični signali.

Brizgaljke - klasične i piezo tipa. Način komandovanja brizgaljkama.

Sistem za napajanje gorivom. Hlađenje goriva.

Osnovne funkcije sistema.

Najčešće neispravnosti.

Korišćenje komunikacijskih i mernih dijagnostičkih uređaja za utvrđivanje neispravnosti. Praktičan prikaz.