S - SPECIJALISTIČKI SEMINARI

Detaljan prikaz različitih karakterističnih sistema na određenim vozilima. Kompletan opis sistema. Prikaz dijagnostičkih metoda i karakterističnih signala. Podešavanja sistema.

OPIS OBUKE:

Detaljan prikaz sistema sa direktnim ubrizgavanjem kod benzinskih motora. Elementi sistema. Magnetne i piezo brizgaljke. Merenje karakterističnih signala. Upotreba dijagnostičkog uređaja pri pronalaženju neispravnosti. Kodiranja i podešavanja sistema. Praktični primeri.

SADRŽAJ OBUKE:

Osnovni principi rada FSI / JTS sistema firme BOSCH. Sistemi sa slojevitim punjenjem. Swirl efekat. Varijabilna geometrija usisa.

Istorijski razvoj. Primena sistema.

Sistem za napajanje gorivom. Krug niskog i visokog pritiska.

Elementi sistema - davači i aktuatori. Karakteristični signali.

Brizgaljke. Način komandovanja brizgaljkama.

Osnovne funkcije sistema.Postprerada izduvnih gasova.

Najčešće neispravnosti.

Korišćenje komunikacijskih i mernih dijagnostičkih uređaja za utvrđivanje neispravnosti. Praktičan prikaz.