Kitovi / Opcionali

3901617 Set za merenje efikasnosti akumulatora, proveru elektropokretača i alternatora

3901616 Set za fizičku i električnu proveru sabirnica druge generacije

3901712 Set za proveru sistema za paljenje, primara i sekundara indukcionog kalema

3903921 Adapter kabl za UNIPROBE generator funkcija

3903843 Set za aktivaciju izvršnih elemenata

3903844 Set za simuliranje davača

3901775 Kofer za 3901617 i 3901616

402/2 BICOR2 Amper klješta 0-100A, 0-400A

403/2 BICOR3 Amper klješta 0-200A, 0-1200A

404/2 BICOR4 Amper klješta 0-3A, 0-30A

3901774 Davač pritiska

3133/1 Standardni set priključaka za merenje pritiska

3133/2 Dodatni set priključaka za merenje pritiska