JALTEST TELEMATICS

Jedinstveno rešenje za praćenje i dijagnostiku na daljinu kamiona, autobusa i prikolica.

Posebne aplikacije za vozača, rukovodioca voznog parka i servisera.

J-TCU: modul za praćenje kamiona i autobusa.

J-VOD: modul za dijagnostiku kamiona i autobusa.

J-TCOr: modul za praćenje prikolica i poluprikolica.

J-TDO: modul za dijagnostiku prikolica i poluprikolica.


Pogledajte najavu za najnoviju verziju dijagnostičkog programa:

Više informacija na: www.jaltest-telematics.com.