D - DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE

Ove obuke prikazuju osnovne dijagnostičke tehnike koje se primenjuju pri nalaženju neispravnosti na savremenim sistemima današnjih vozila.

OPIS OBUKE:

Gotovo svi današnji savremeni elektronski sistemi  na kamionima zahtevaju mnogobrojna podešavanja i kodiranja. Neznanja kod ovih operacija mogu izazvati oštećenja kako elektronskih sistema, tako i samog vozila. Ova obuka prikazuje neka od ovih podešavanja i kodiranja, sa detaljnim objašnjenjima i praktičnim primerima.

SADRŽAJ OBUKE:

Servisni sistem kod MERCEDES i MAN kamiona.

Test rada motora. Tumačenje dobijenih rezultata.

Tumačenje podešavanja i konfiguracija kod MERCEDES motora.

Kalibracija pedale gasa.

Kalibracija starog i novog kvačila.

Kalibracija ECAS sistema.

Ostala podešavanja kod kamiona i autobusa.