D - DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE

Ove obuke prikazuju osnovne dijagnostičke tehnike koje se primenjuju pri nalaženju neispravnosti na savremenim sistemima današnjih vozila.

OPIS OBUKE:

Gotovo svi današnji savremeni elektronski sistemi  na automobilima zahtevaju mnogobrojna podešavanja i kodiranja. Neznanja kod ovih operacija mogu izazvati oštećenja kako elektronskih sistema, tako i samog vozila. Ova obuka prikazuje neka od ovih podešavanja i kodiranja, sa detaljnim objašnjenjima i praktičnim primerima.

SADRŽAJ OBUKE:

Brisanje servisnih intervala i njihovo podešavanje.

Kodiranje ključeva. Fiksni i plivajući kod.

Kodiranje upravljačkih jedinica za vazdušni jastuk - AIRBAG.

Dinamička provera zupčenja EDC15 pumpe.

Kodiranje brizgaljki.

Osnovno podešavanje leptir klapne.

Kodiranje TPMS senzora.

Konfiguracija centralnog - BODY kompjutera.

Prinudna regeneracija filtera za čvrste čestice - FAP i DPF.