D - DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE

Ove obuke prikazuju osnovne dijagnostičke tehnike koje se primenjuju pri nalaženju neispravnosti na savremenim sistemima današnjih vozila.

OPIS OBUKE:

Ova obuka objašnjava osnovne pricipe rada većine izvršnih elemenata na savremenim vozilima, načine povezivanja, prikaz na šemama elektroinstalacija, karakteristične signale, kao i upotrebu komunikacijskih i mernih dijagnostičkih uređaja – digitalnog instrumenta i osciloskopa za pronalaženje neispravnosti na njima.

SADRŽAJ OBUKE:

Osnovni principi rada i podela izvršnih elemenata.

Sijalice.

Relei.

Brizgaljke za benzinske motore. Naponsko i strujno regulisanje. Elektroventil kanistera.

Brizgaljke za dizel motore. Piezo brizgaljke.

Impulsno širinska modulacija - PWM.  Podešivači
praznog hoda. Pneumatski ventili - EGR ventil,
ventil turbine,...

Uključno - isključni ventili. Grejači.

Praktični primeri merenja signala digitalnim
instrumentom i osciloskopom.