Dvokanalni PC bazirani osciloskop namenjen autoserviserima.

Bežična Bluetooth ili žičana USB veza sa računarom.

Izuzetan PC program sa brojnim dodatnim funkcijama.

Mogućnost snimanja zapisa na memorijsku karticu i kasnije prebacivanje na računar.